Objectieven

Waarom dit gemeenschappelijk platform?

  • Verhogen van het bewustzijn omtrent de problematiek van het heersende systeem, de crisis van de waarden en menselijke kwaliteiten en de mogelijkheid om deze problemen achter ons te laten.
  • Een collectieve identiteit en meerdere tegengewichten voor de macht vormen. Deze tegengewichten kunnen de ideeën van de Integrale Revolutie uitdragen, verspreiden en voortstuwen.
  • Zichtbaar en kenbaar maken van het bestaan van sociale processen die de ideologische ruimte met de Integrale Revolutie delen om zo het ontstaan van gelijkaardige processen te inspireren.
  • Binnen een gemeenschappelijk kader werken; een kader dat de dominantie van huidige structuren aan de kaak stelt; een kader dat het mogelijk maakt om synergieën te creëren, te debatteren, tactieken/middelen/actieplannen uit te wisselen.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.