Internationale Bijeenkomst

Welk doel heeft de ontmoeting?

  • Elkaar leren kennen en ervaringen en strategieën uitdenken/delen.
  • De basis van het Front leggen en ontwerpen van het manifest.
  • Het Front stichten, het eens geraken over de werking ervan en de promotor groep opheffen.

Wanneer?

De ontmoeting ligt nog niet vast. Wij stellen voor deze ontmoeting te organiseren als er een brede belangstelling is om deel te nemen. De meeting zal drie maanden op voorhand worden samengeroepen.

En voorafgaand aan de meeting?

De verschillende groeperingen zouden zich moeten bezighouden met de voorbereiding van de meeting. Het zou goed zijn dat iedereen nadenkt over de inhoud van het manifest en de manier waarop we het Front gaan organiseren.

Tegelijkertijd roepen we op deze oproep in jullie omgeving te verspreiden en reeds te starten met het organiseren van dit gemeenschappelijk platform op regionaal niveau.

Hoe kunnen we deelnemen aan het proces?

Als je wil deelnemen aan de oprichting van dit Front voor de Integrale Revolutie, zijn er 2 manieren1:

  • Wil je deelnemen aan de promotor groep of helpen met een of andere taak, vul het formulier voor geïnteresseerde individuen in. LINK FORMULIER INDIVIDUELE PERSONEN.
  • Zijn jullie een collectief en hebben jullie interesse in het deelnemen aan het proces en/of de ontmoeting, vul dit formulier voor geïnteresseerde collectieven in: LINK FORMULIER VOOR COLLECTIEVEN.

Hoe zou de ontmoeting kunnen verlopen?

Wij stellen een ontmoeting van 4 dagen voor:

  • Een presentatie- en kennismakingsdag
  • 2 dagen groepswerk om ervaringen en strategieën uit te denken en uit te wisselen om zo te komen tot het stichtend manifest en de organisatie van het Front
  • dag 4: conclusies en afsluitende commentaren

Waar zou de ontmoeting kunnen doorgaan?

We stellen voor de ontmoeting te organiseren in Catalonië, op een plaats die makkelijk bereikbaar is en waar alle deelnemers goedkoop kunnen overnachten.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.