Wat verstaan wij onder een Integrale Revolutie?

Revolutie: een radicale transformatie van de structuren en de waarden die aan het fundament van de samenleving liggen.
Integraal: in alle domeinen van het leven zodat het een complete revolutie is.
Integrale Revolutie: een proces van historisch belang voor de constructie van een nieuwe, zelfbesturende samenleving, gebaseerd op autonomie en de afschaffing van alle vormen van overheersing: de staat, het kapitalisme en alle andere vormen die een negatief effect hebben op de menselijke relaties en de relatie met de natuur.

Dit vereist een bewuste actie, zowel persoonlijk als collectief, voor de verbetering en recuperatie van de kwaliteiten en waarden die ons in staat stellen te leven in gemeenschap. Tegelijkertijd is de constructie nodig van nieuwe organiserende structuren op alle domeinen van het leven. Deze structuren moeten gelijkheid van beslissing en rechtvaardigheid in de voorziening van levensnoodzakelijke behoeften garanderen.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.