Context

Velen onder ons zijn het ermee eens dat de huidige manier waarop onze samenlevingen georganiseerd zijn, ons naar crisissen leiden die effect hebben op alle domeinen van ons bestaan. Het systeem ontneemt ons de mogelijkheid om levensbelangrijke en sociale beslissingen te nemen, het reduceert ons tot arbeidskrachten in ruil voor geld, het individualiseert, vervreemdt mensen van elkaar en vernietigt alle levensvormen en natuurlijke hulpbronnen van de aarde.

Wij geloven dat die vernietiging, onze interne leegheid en het niet-realiseren van wie we potentieel zouden kunnen zijn, niet alleen het resultaat is slecht(e) regeringen/beheer of kapitalisten zonder scrupules. Al deze zaken zijn inherent aan de dynamiek van dit systeem en zijn instituten en waarden.

Individuen worden onderworpen aan het systeem d.m.v. macht. Deze dominante macht manifesteert zich via het monopolie op fysiek geweld (genocides, moord, foltering, repressie,…) en op een meer aanvaarde manier via andere vormen van structureel geweld en sociale controle: loonarbeid, privébezit, de communicatiemedia, reclame, sociale dienstverlening vanuit de staat…

Vandaag kunnen we vaststellen dat dominantie en de concentratie van macht overal meer en meer toeneemt.

Haarden van verzet

Deze overheersing door het systeem ondermijnt onze menselijke waardigheid. Het is net die menselijke waardigheid waaruit verzet en de constructie van een nieuwe wereld kan ontspruiten.

Indigene volken, autonome sociale en politieke bewegingen en allerhande collectieven overal ter wereld strijden tegen het uiteenvallen van hun cultuur en de vernedering van hun mensen. Zowel op het platteland als in de stad verleent deze menselijke waardigheid ons de legitimiteit onze volkeren, humane waarden en de mensheid te verdedigen.

Daar waar de waardigheid overeind blijft, verenigen mensen zich om zich te verzetten. Verzet en ongehoorzaamheid versterken het afwijzen van dominante structuren (staten, instituten en bedrijven). Dit zijn haarden van verzet tegen assimilatie en bieden het hoofd aan de macht. Het zijn collectieve intelligenties in een staat van beweging en creatie. Zij zien de noodzaak in van een andere wereld die zich reeds aan het vormen is.

Naar een integrale revolutie

Deze haarden van verzet dragen ook hoop in zich omdat ze de huidige barbaarse realiteit niet aanvaarden. Toch vinden we het spijtig dat vele van deze bewegingen zich enkel op verzet focussen en slechts minieme hervormingen eisen. Wij willen verzet bieden aan het systeem, maar vooral een beter alternatief vormen voor het huidige systeem. Om dit te bereiken is het nodig onszelf als individuen en gemeenschap opnieuw vorm te geven en van daaruit een nieuwe samenleving op te bouwen.

Door de crisis waarin het systeem vandaag verkeert, zijn de laatste jaren vele initiatieven ontstaan waarbij de mensen zelf de zaken in handen nemen. Deze initiatieven zouden de aanzet kunnen vormen voor een complete transformatie van de samenleving. Sommige van deze initatieven worden onderling gecoördineerd maar over het algemeen werken deze groepen los van elkaar en ontbreekt een gemeenschappelijke beweging. Wij vinden ook dat het streven naar persoonlijke ontwikkeling, dat nodig is om tot verandering te komen, veel te vaak genegeerd wordt. Daarom is er een gemeenschappelijk kader nodig. Een kader dat ons in staat stelt duidelijk te definiëren welke richting we uitgaan. We willen de mogelijkheid creëren om zowel onszelf als onze capaciteit om verzet te bieden te ontwikkelen.

Een essentiële stap hiervoor is het creëren van ontmoetingsplaatsen en fora waar kan nagedacht worden over concrete vormen om deze revolutie gestalte te geven.

Zoals de Zapatisten onlangs te kennen gaven:

« …dit is het moment om ‘ja’ te zeggen. Diegenen die ‘ja’ hebben geantwoord op de vraag: “Is er een andere weg mogelijk?”, moeten elkaar kunnen vinden. Het ontbreekt ons aan antwoorden op de vragen die volgden op dat ‘ja’: “Hoe ziet die andere manier, die andere samenleving eruit?”, “Wat staat ons te doen en met wie?”».

Volgens hen is het ook nu het moment om de antwoorden op deze vragen met elkaar te delen. Het is alsof wij, de bezielers van deze oproep, op dit moment zaten te wachten. Wij zijn klaar om het uitwisselen van deze antwoorden te faciliteren.

Om al deze redenen, doen wij deze oproep aan jullie om erover te praten, ons te ontmoeten en willen we jullie vragen om mee te helpen aan de constructie van een internationaal platform dat wij het ‘Front voor Integrale Revolutie’ hebben genoemd.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.