Internacia Renkontiĝo

Kiuj estas la celoj de la renkontiĝo?

  • Interkoni nin kaj disigi spertojn kaj strategiojn.
  • Ratifiki la bazojn de la Bloko aŭ la fondiĝan manifeston.
  • Konstitui la Blokon, konsenti pri ĝia funkciado kaj malfondi la promocian grupon.

Kiam organizi ĝin?

La renkontiĝo ne havas fiksan daton. Ni proponas realigi ĝin kiam granda kaj varia aro da kolektivoj de diversaj teritorioj interesiĝas partopreni al ĝi. La kunvokado okazos minimume 3 monatoj antaŭe.

Kaj antaŭ la renkontiĝo?

De nun ĝis la realigo de la renkontiĝo, ni proponas realigi kolektivan procezon de defino kaj preparado de ĝi kaj de ĝiaj ĉefaj enhavoj kiel ekzemple la fondiĝa manifesto de la Bloko kaj ĝiaj organizaj aspektoj.

Samtempe ni kuraĝigas vin diskonigi tiun alvokon sur viaj teritorioj kaj ekkrei tiun komunan spacon je regiona nivelo.

Kiel vi povas partopreni al la procezo?

Se vi volas kunlabori al la fondiĝo de tiu Bloko por la Integra Revolució, ni proponas al vi du vojojn tiucele:

  • Se vi interesiĝas pri partopreno en la promocia grupo aŭ pri kunlaborado en iu ajn tasko, bonvolu plenumi tiun formularon por individuaj personoj.
  • Se vi estas kolektivo kaj se vi interesiĝas pri partopreno al la procezo kaj/aŭ al la renkontiĝo, bonvolu plenumi tiun formularon por kolektivoj.

Kiel povus esti la renkonto?

  • Ni proponas kvartagan renkonton kun la jena programo:
  • Unu tago de prezentado kaj interkono.
  • Du labortagoj kun grupoj por interŝanĝi spertojn kaj strategiojn kaj por alporti proponojn al la manifesto kaj al la organizaj aspektoj.
  • Unu tago por la konkludoj kaj oficiala fermo.

Kie oni povas organizi ĝin?

Ni proponas organizi la renkonton en Katalunio, en iu loko facile atingebla kaj kun facilaj loĝeblecoj por la gepartoprenantoj.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.