Kuntekstigo

Hodiaŭ multaj personoj konsentas en la denunco de la elstarigita formo de socia organizo en la plimulto de la landoj de nia planedo kiu kondukas nin al krizoj en ĉiuj kampoj de nia vivo: ĝi malhelpas preni sociajn kaj vivesencajn decidojn, ĝi reduktas nin al ŝanĝmoneroj kiel laborforto, ĝi individuigas nin, ĝi separas nin kaj nuligas vivformojn kaj vivrimedojn de la Tero.

Ni pensas ke tiu detruo, tiu interna vakuo, tiu separo de tiuj kvalitoj kiujn ni povus disvolvi ne estas nura konsekvenco de malbonaj registoj, de senskrupulaj kapitalistoj sed estas io eca al la dinamikoj de tiu sistemo, tra la institucioj kaj la superregaj valoroj kiuj karakterigas ĝin.

Superrego estas submeto ekzercata per la povo kaj ĝi evidentiĝas totale kaj videble tra la monopolo de la fizika perforto (genocidoj, murdoj, torturoj, subpremo…, exercata de la subpremaj fortoj) kaj pli akcepte tra aliaj formoj de struktura perforto kaj socia kontrolo: la salajra laboro, la privata proprieto, la amaskomunikiloj, la reklamo, la asistado… 

En ĉiuj kampoj, ni povas konstati que la superrego kaj la povokoncentriĝo pli kaj pli altiĝas en la plimulto de la landoj.

Rezistaj fokusoj

La superrego provas subfosi la homan dignecon, kiu estas en si mem semo de rezistemo kaj de la konstruo de aliaj mondoj. Indigenaj komunumoj kaj popoloj, sociaj kaj politikaj movadoj memadministraj kaj rezistemaj kolektivoj en ĉiuj planedanguloj sekvas sian longan batalon por defendi la teron kontraù la ekspluatado, la malstrukturiĝo de ĝiaj kulturoj kaj la humiligo de ĝiaj homoj. Tiel en la kampo kiel en la urbo, la digneco donas al ni rajtigajn formojn de memdefendo de la popoloj, de la homaj valoroj kaj de la homaro mem.

La mobilizadoj multobliĝas tie kie rezistas la digneco, la malsubmeto kaj la malobeemo. Kaj ili plifortigas la nekunlaboron kun la superregaj strukturoj (ŝtatoj, institucioj kaj entreprenoj).

Ili estas rezistaj fokusoj kontraŭ la alsimiligo kiuj defias la povon. Ili estas ara klereco moviĝanta, kreado kaj garantio ke aliaj mondoj necesas kaj ekrealiĝas.

Cele al la Integra Revolucio

Tiuj rezistaj fokusoj ankaŭ estas esperaj fokusoj ĉar ili elmontras volon ne akcepti la nunan barbarecon. Spite al tio, ni devas regreti ke multaj transformaj klopodoj ankoraŭ nur centriĝas en la rezistemo kaj bazas sin en la peto de reformoj. Ni pensas ke por rezisti kaj antaŭ ĉio, por transpasi la nunan sistemon, ni devas memkonstrui nin kiel personojn kaj komunumojn kaj konstrui novan socion.

De kelkaj jardekoj, kaj pro la plirapidiĝo de la lastaj jaroj nutrita de la sistemeca krizo kiu regas la nunan panoramon, diversaj procezoj de socia kaj memadministrema konstruo naskiĝis kaj fortiĝis kiel lumturoj de realeco kiuj lumigas la esperojn de Integra transformiĝo de la socio.

Kelkaj el tiuj iniciatoj estas kunordigitaj inter si sed, ĝenerale, ni trovas grandan malkonektiĝon inter ili kaj mankon de komuna laboro inter diversaj afinaj movadoj. Samtempe, ni pensas ke ni multfoje preterlasas la gravecon de la laboroj de persona kaj kolektiva pliboniĝo por atingi la deziratajn ŝanĝojn. Ni pensas ke ni devas labori por provizi nin per komuna kadro kiu permesus al ni kune remi al komuna direkto, memstare kaj malcentriĝe kaj kiu permesas al ni konstrui, konstrui nin kaj samtempe rezisti.

Nemalhavebla ŝtupo por antaŭiri direkte al tiu kunfluo, al tiu komuna kadro, estas kreado de renkontaj spacoj kie ni povas diskuti, pripensi kaj labori pri la konkretaj manieroj disvolvi tiun revolucion.

Kiel freŝdate eldiris la zapatistoj, jen la momento de la jeso, jen la momento trovi nin, ni ĉiuj kiuj:

« …respondis “jes”al la demando “Povus esti alimaniere?” Mankas respondi al la demandoj kiuj ariĝas post tiu jes: kiel estas tiu alia maniero, tiu alia mondo, tiu alia socio kiun ni imagas, volas kaj bezonas? Kion ni devas fari? Kun kiuj?»

Ili ankaŭ diras ke se ni havas respondojn al tiuj demandoj, jen la momento disigi ilin, kiel se ni estus atendintaj tiun momenton. Estas nun kiam ni, la geinstigantoj de tiu alvoko, estas preparataj por komenci helpi al la disigo de la respondoj.

Tiel do, kaj pro ĉiuj tiuj kialoj, ni alvenigas al vi tiun alvokon por paroli pri tio, trovi nin kaj konstrui internacian spacon de kunfluo kiun ni nomis Bloko por la Integra Revolucio.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.