Kiun sencon ni donas al Integra Revolucio?

Revolucio: radika transformiĝo de la strukturoj kaj valoroj kiuj fondas socion.

Integra: kiu enhavas ĉiujn eblajn elementojn por esti kompleta.

Integra Revolucio: procezo de historia signifo cele al la konstruo de nova memadministra socio bazita je memstarigo kaj nuligo de la nunaj superregaj formoj: la Ŝtato kaj la kapitalismo kaj ĉiuj aliaj kiuj tuŝas la homajn rilatojn kaj la rilato kun la naturo.

Ĝi signifas konscian, personan kaj kolektivan agadon cele al pliboniĝo kaj reakiro de la kvalitoj kaj valoroj kiuj kapabligas nin por komuna vivo. Ĝi ankaŭ signifas la konstruon de novaj organizaj formoj kaj strukturoj en ĉiuj vivkampoj kiuj garantias egalecon en la decido kaj justecon en la satisfo de la vivesencaj bezonoj.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.