Trobada Internacional

Quins objectius té la trobada?

  • Conèixer-nos i compartir experiències i estratègies.
  • Ratificar les bases del Bloc o manifest fundacional.
  • Constituir el Bloc, acordant-ne el funcionament i dissolent el grup promotor.

Quan la farem?

La trobada no té una data definida. Proposem realitzar-la quan tingui interès a participar-hi un ampli i divers conjunt de col·lectius de diversos territoris. Es convocarà pel cap baix amb 3 mesos d’antelació.

I abans de la trobada?

Des d’ara fins que es realitzi la trobada proposem realitzar un procés col·lectiu de definició i preparació de la mateixa i dels seus principals continguts, com ara el manifest fundacional del Bloc i els seus aspectes organitzatius.

Alhora, animem que difongueu aquesta crida als vostres territoris i que comenceu a crear aquest espai comú a nivell regional.

Com podem participar del procés?

Si vols col·laborar a la fundació d’aquest Bloc per a la Revolució Integral, et proposem dues vies per fer-ho:

Com podria ser la trobada?

Proposem una trobada de quatre dies amb la següent distribució:

  • Un dia de presentacions i coneixença.
  • Dos dies de treball en grups per compartir experiències i estratègies i per fer aportacions al manifest i als aspectes organitzatius.
  • Un dia de conclusions i cloenda.

On es podria fer?

Proposem fer la trobada a Catalunya, en un lloc que tingui facilitats d’accés i d’allotjament per a tots els participants.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.