Qui som?

El grup promotor som un grup de persones que des del territori català (al sud-oest d’Europa) ens hem marcat l’objectiu d’impulsar el Bloc per a la Revolució Integral. Participem en projectes vinculats a l’ideari d’una revolució integral, entre els quals, de manera significativa, el moviment de cooperatives integrals, i entenem que és necessari un espai ideològic que faci visible, interconnecti i reforci les pràctiques que en aquest sentit s’estan duen a terme a tot el món.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.