Ideologiaj bazoj de la alvoko

La baza principo estas la lukto kontraŭ ĉiuj formoj de superrego kaj la konstruo de aliaj novaj socioj tra Integra revolucio.

Ni konkretigas tion kun la ĉisubaj punktoj, forme de ideologiaj bazoj kiujn ni skize klarigas kaj kiujn ni devus prilabori kaj elstarigi cele a la redaktado de la fondiĝa manifesto de la Bloko:

1) Plijustaj homaj rilatoj bazataj sur la libereco

 • Ni rifuzas iu ajn superregan aŭ diskriminacian formon inter la homoj pro iu ajn kialo, t.e. seksa, genra, seksa orientiĝo, etnia aŭ kultura, aĝa, heredeca aŭ klasa…
 • Ni fidas en la mutuala subteno kaj en la solidareco, la konfido, la respekto, la frateco kaj ĝenerale en la amo inter la homoj.
 • Ni volas kontraŭi la nunan malnobligon de la homo kiu okazas en la plimulto de la mondolokoj kaj kiu estas konscie kuraĝigata de la superregaj elitoj. Ĉar ju pli enpovigitaj estas la personoj despli malsekura troviĝos la sistemo.
 • Ni bezonas volon pliboniĝi, bazata sur la aktiva lernejo kaj la konstanta pripenso, kaj sur la kutimo je la kritikoj kaj memkritikoj cele al tiu pliboniĝo
 • Ni volas disvastigi la bonajn praktikojn en la interpersonaj rilatoj en la tutan homaron.

2) Memorganizo kaj popolaj decidpovaj asembleoj

 • La asembleo, kiel maniero decidi kun egaleco je voĉo kaj voto estas la plej rajtiga formo organizi iu ajn komunumon, popolon aŭ kolektivon, ĉar estas necesa kondiĉo por la libereco.
 • Popolaj decidpovaj asembleoj: memdetermino de la popoloj pere de tiu horizontala organiza formo kaj libera aliĝo de la personoj kaj popoloj al la komunumoj kaj al la konfederacioj.
 • Rilatoj inter popoloj kaj komunumoj bazataj sur la solidareco, la libereco kaj la malcentriĝo: horizontala kaj egaleca interdependeco, dispono rilatiĝi kaj kunordiĝi, de la plej lokalaj kaj regionaj niveloj al la plej grandaj, decidante je eta skalo ĉio kio eblas kaj je pligranda skalo ĉio kio necesas (principo de subsidiarieco, konfederació, …)
 • Konstruo en la diverseco, kun respektoj de la homaj kaj personaj diferencoj, inkluzive la minoritatoj en ĉiuj asembleaj decidoj.
 • Tial malakcepto de la Ŝtato en ĉiuj ĝiaj versioj.

3) Tio komuna, tio publika

a/ Rekuperi la propieton kiel komunan havaĵon kun posedo kaj popola kontrolo

 • Ni devas rekuperi la kontrolon de la tero kaj de la produktiloj kiel komuna havaĵo, sekurigante ĝian uzon tra la komunuma proprieto (de la komunumo) kaj, tiel kiel publikaj havaĵoj.
 • Ni rifuzas la privatan propriecon kiel ilo de la potencaj klasoj por amasigi kapitalon kaj estarigi la kontrolon sur la uzo kaj la proprieto de la tero kaj de la produktiloj, kiu ĉiamigas la superregan sistemon pere de la salajra laboro, la amasigo, la ekspluatado kaj la spekulado.
 • La privata intereso malproksimigas nin, individuigas nin kaj detruas la komunuman proprietecon kaj la komunajn havaĵojn.

b/ Konstrui publikan, kooperan kaj memadministran sistemon baze de mutua subteno

 • Ni laboru por la komuna havaĵo, por sekurigi ke ĉiuj niaj vivesencaj bezonoj (la nutrado, la sano, la loĝado, la edukado, la energio, la transporto…) estu certigitaj tra vere publika sistemo, memkonstruita surbaze de memadministro, kooperante unuj kun la aliaj, kuraĝigante la valorojn kaj la esence homajn kapablojn.
 • Ni rifuzas la Ŝtaton kiel kontrolan sistemon bazata sur la ekspluatado de la homo fare de la homo kaj la ŝtatajn helpojn kiel individuigan asistadon. Ni rifuzas la kontrolon de la publikaj servoj fare de minoritatoj, ĉu tra la Ŝtato ĉu tra la merkato; Ni rifuzas tial ankaŭ la privatan entreprenan-elitistan reton kontrolata de la minorititaj.

c/ Liberigi la aliron al la informado kaj al la kono

 • Ni liberigu la aliron al la informado kaj al la libera kreado. Ni disvolvu nian bezonon de viva spertado kaj serĉado kiel konaj fontoj.
 • Ni disigu la konon inter ĉiuj por konstrui pli grandan komunan havaĵon.

4) Nova ekonomio bazata sur la kooperado kaj la rilatoj de proksimeco

 • Ni malakceptas la kapitalismom kiel produktan kaj merkatan mekanismon bazata sur la leĝo de la plejforto kaj la ĉiamiga kreskado.
 • Ni malakceptas la nunan financan sistemon, superregita de la centraj bankoj kaj de la privata banko kaj ni rifuzas la interezojn por la mono.
 • Ni gvidas nin laŭ la jena principo: el ĉiu laŭ siaj eblecoj, al ĉiu laŭ siaj bezonoj.
 • Ni fidas en la kooperado kiel bazo de la ekonomiaj rilatoj inter geegaluloj kaj gediversuloj.
 • Ni intense promocias la kooperativismon en la laboro kaj en la konsumado. Ni favoras je la elradikigo de la salajra laboro kaj ĝenerale de la labora ekspluatado.
 • Sociaj monoj, rekta interŝanĝo, dona ekonomio kaj komunuma ekonomio,kiel praktikaj agiloj por nova ekonomia sistemo.
 • Ekonomio tiom lokala kiom eblas kaj sen perantoj. Egalaj rilatoj inter produktistoj kaj konsumantoj.
 • Tie kie necesus, publika-komunuma financa sistemo kaj sen interezoj.

5) Kooperi kun la vivo kaj la naturo

 • Ni aplikas la principojn de kooperado, konservado kaj respekto en nia rilato kun la naturo, de kio ni estas parto, kaj ni sekurigas la bonan kunvivadon kun ĉiuj aliaj vivantaj estaĵoj. Plie, la lokala popola decidpovo permesas kaj kuraĝigas tiujn principojn.
 • Ni devas konscii pri la cikloj de la naturo por sekurigi la daŭripovan evoluon de la homa aktivaĵo, tio estas, ke ĝi devas daŭri tra la tempoj, de generacio al generacio.
 • Ni malakceptas la valorojn kaj la dinamikojn de la nuna sistemo kiuj nuligas kaj endanĝerigas multajn vivformojn, ankaŭ nian kaj samtempe elĉerpas la nerenovigeblajn rimedojn.
 • Ni devas profiti de la nerenovigeblaj rimedoj laŭ malcentriga formo, kuraĝigante la memsufiĉon de la homaj komunumoj kaj reduktante la gravecon de la grandaj urboj, predantoj de rimedoj.

6) Kiel ni povas fari tion?

 • Kohero inter iloj kaj celoj: la procezo de Integra Revolucio estas transiro inter la nuna sistemo kaj nova socio kaj homeco. La vojo por iri de unu loko al la alia estas lernado kaj imago de kie ni iras. La uzeblaj iloj por realigi tiun transformiĝon devas tial kongrui kun la dezirataj celoj.
 • Dialektika kaj samtempa konstruo inter strukturoj kaj valoroj: la ŝanĝo de valoroj necesas por ŝanĝi la strukturojn, sed por realigi profundan kaj ampleksan ŝanĝon de valoroj, necesas novaj strukturoj kiuj kuraĝigas kaj permesas praktiki ilin.
 • Kohere kun nia celo, ni devas realigi la integralan revolucion subaze de lokaj grupoj, fidante la malcentriĝon kaj la lokan agon, sed kun globalaj vidoj kaj pensado. Tiu-ĉi, se ĝi paralele progresas en pluraj teritorioj kaj regionoj, estos multe pli solida kaj nehaltebla.
 • La popoloj kaj la komunumoj kiuj vivas en ili, havas la nedepreneblan kaj pravan rajton organiziĝi kaj starigi la memdefendon de siaj vivoj, de sia sekureco, de sia kulturo kaj de siaj teritorioj, laŭ la maniero kiun ili taksas plejtaŭge, kaj respektante la principon de «minimumigi la perforton sur la homoj kaj maksimumigi la respekton por la libereco kaj la vivo de la personoj».
 • Por povi realigi tiun revolucion, eltirante la maksimumon de rimedoj, laboro kaj rajto de la nuna sistemo por dediĉi nin al la nova konstruanta socio, ni pensas ke Integra malobeemo estas tute rajtiga kaj necesa. Ni pensas ke ni devas uzi ĝin en ĉiu kunteksto cele al maksimigo de nia transforma ago.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.