Διεθνής συνάντηση

Ποιοι είναι οι στόχοι τη συνάντησης;

  • Να γνωριστούμε και να μοιραστούμε εμπειρίες και στρατηγικές.
  • Να επικυρώσουμε τις βάσεις του Μπλοκ ή του ιδρυτικού μανιφέστο.
  • Να συγκροτήσουμε το Μπλοκ, να αποφασίσουμε τη λειτουργία του και να διαλύσουμε την ομάδα που κάνει το κάλεσμα.

Πότε θα γίνει;

Δεν υπάρχει μια προκαθορισμένη ημερομηνία για τη συνάντηση. Προτείνουμε να την οργανώσουμε αφού εκδηλωθεί ενδιαφέρον συμμετοχής από ένα ευρύ φάσμα συλλογικοτήτων από διάφορα μέρη του κόσμου. Θα υπάρξει κάλεσμα τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής.

Και πριν τη συνάντηση;

Από τώρα και μέχρι να υλοποιηθεί η συνάντηση προτείνουμε μια συλλογική διαδικασία καθορισμού και προετοιμασίας αυτής και των περιεχόμενων της, όπως του ιδρυτικού μανιφέστο του Μπλοκ και των οργανωτικών πτυχών του.
Ταυτόχρονα, σας προτείνουμε να διαδώσετε αυτό το κάλεσμα στις περιοχές σας και σας παροτρύνουμε να αρχίσετε τη δημιουργία αυτού του κοινού χώρου σε τοπικό επίπεδο.

Πώς μπορούμε να συμμετάσχουμε στη διαδικασία;

Αν θέλεις να συνεργαστείς στην ίδρυση του Μπλοκ για την Ολοκληρωμένη Επανάσταση, προτείνουμε δύο τρόπους:

  • Αν ενδιαφέρεσαι να συμμετάσχεις στην αρχική ομάδα που κάνει την πρόταση ή να συνεργαστείς μαζί μας σε κάποια εργασία, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο.
  • Αν είστε μια συλλογικότητα και ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στη διαδικασία ή/και στη συνάντηση, συμπληρώστε αυτό το έντυπο.

Πώς θα μπορούσε να είναι η συνάντηση;

Προτείνουμε μια τετραήμερη συνάντηση με την εξής κατανομή:

  • Μία ημέρα για την εισαγωγή και τη γνωριμία μεταξύ μας.
  • Δύο ημέρες χρησιμοποιώντας ομάδες εργασίας για να μοιραστούμε εμπειρίες και στρατηγικές, να κάνουμε συνεισφορές στο μανιφέστο και προτάσεις σχετικά με τις οργανωτικές πτυχές του Μπλοκ.
  • Μια μέρα για συμπεράσματα και το κλείσιμο.

Πού θα μπορούσε να γίνει;

Προτείνουμε η συνάντηση να γίνει στην Καταλονία, σε κάποιο μέρος με εύκολη πρόσβαση και διαμονή για όλους τους συμμετέχοντες.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.